Хирургична дентална медицина

1. Екстракция на еднокоренов зъб                  

     2. Екстракция на многокоренов зъб               

     3. Екстракция на дълбокофрактуриран зъб 

     4. Екстракция на млечен зъб                            

     5. Екстракция на полуретиниран зъб           

     6. Екстракция на ретиниран зъб с трепанация на кост                                                                            

     7. Инцизия, вкл. анестезия и дрен                  

     8. Кюретаж на екстракционна рана               

     9. Терминална (проводна) анестезия            

   10. Поставяне на зъбен имплант