Протетична дентална медицина

    1. Изработване на метална корона                

    2. Изработване на временна корона             

    3. Изработване на адаптова корона с пластмасова фасета                                                                        

    4. Изработване на адаптова корона с керамична фасета                                                                        

    5. Изработване на МК корона                        

    6. Изработване на керамична корона         

    7. Изработване на керамична фасета          

    8. Изработване на МК инлей                          

    9. Препариране на коренов канал за пинлей и вземане на отпечатък                                             

   10. Лепене на разлепена корона                      

   11. Частична (тотална) протеза на горна (долна) челюст                                                                        

   12. Репаратура на плакова протеза                  

   13. Ребазация на плакова протеза                    

   14. Изработване на скелетирана протеза     

   15. Поставяне на специални опорно-задръжни средства (стави, траверси и др.)