Терапевтична дентална медицина

1.Изработване на пломби с високоестетичен фотополимер                           

 2. Изграждане на фрактуриран зъб без радикуларен щифт                                                 

 3. Естетично възстановяване на фронтален зъб без радикуларен щифт                                                 

 4. Кореново лечение - машинно и ръчно