Прегледи

1. Първичен преглед -снемане на зъбен статус и изготвяне на досие                                                 

2. Профилактичен преглед (вкл. полиране на съзъбието)                                                                 

3. Издаване на медицинска бележка, рецепта и други медицински документи