Контакти Дентална медицина Д-р Красен Енчев

АИППМДП Д-р Красен Енчев ЕООД

Адрес: гр. Велико Търново, ул. Освобождение 116

Тел: 0889/585 820

e-mail: krasi_madrid@yahoo.es