Кабинети Дентална медицина Д-р Красен Енчев

Денталната практика на Д-р Красен Енчев работи по договор с РЗОК – Велико Търново , като има открити 6 кабинета, а именно:

1/ гр. Велико Търново, улица Освобождение 15

2/ с. Балван

3/ с. Вардим

4/ с. Сушица 

5/ с. Камен

Д-р Красен Енчев се грижи за оралното здраве на хората, настанени в Дом за стари хора в село Балван, както и за децата, настанени в домове за лица, лишени от родителска грижа в село Балван и в град Велико Търново.

Работно време: Дентална медицина Д-р Красен Енчев

Понеделник: 09:00 - 12:00 село Балван и 15:00 - 19:00 в град Велико Търново
Вторник: 09:00 - 13:00 и 15:00 - 19:00 в град Велико Търново
Сряда: 10:00 - 12:00 в село Вардим и 15:00 - 19:00 в град Велико Търново
Четвъртък: 10:00 - 13:00 в село Сушица и 13:30 - 16:30 в село Камен
Петък: 09:00 - 13:00 и 15:00 - 19:00 в град Велико Търново