Кабинети Дентална медицина Д-р Красен Енчев

Денталната практика на Д-р Красен Енчев работи по договор с РЗОК – Велико Търново , като има открити 6 кабинета, а именно:

1.    гр. Велико Търново, ул. Освобождение 116
2.    гр. Велико Търново, ул. Освобождение 15
3.    с. Вардим, общ. Свищов 
4.    с. Камен, общ. Стражица 
5.    с. Сушица, общ. Стражица 
6.    с. Балван, общ. Велико Търново

Д-р Красен Енчев се грижи за оралното здраве на хората, настанени в Дом за стари хора в село Балван, както и за децата, настанени в домове за лица, лишени от родителска грижа в село Балван и в град Велико Търново.